Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Nová publikácia EMCDDA

13.06.2023

Zákony o konope v Európe: otázky a odpovede pre tvorbu politík je k dispozícii v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. 
Publikácia bola vydaná len v angličtine pod názvom:  Cannabis laws in Europe: questions and answers for policymaking.
publikácia EMCDDA tu na stiahnutie
Odpovedá na niektoré najčastejšie otázky, ktoré sa objavujú v diskusiách o právnych predpisoch týkajúcich sa konope. Hoci sa primárne zameriava na rekreačné užívanie kanabisu, sú v nej zahrnuté aj príslušné právne predpisy týkajúce sa iných spôsobov užívania vrátane lekárskych a komerčných produktov odvodených od kanabisu, ako sú kozmetika, wellness produkty a potraviny, s cieľom poskytnúť potrebný kontext pre rôzne politické iniciatívy.

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava