Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA predstaví svoju Európsku správu o drogách 2023

05.06.2023

Trendy a vývoj na tlačovej konferencii v Bruseli 16. júna. Na základe údajov z 29 krajín (EÚ-27, Türkiye a Nórsko) správa prináša najnovší prehľad drogovej situácie v Európe, pričom skúma dlhodobé trendy a vznikajúce hrozby.

Analýza zahŕňa užívanie a ponuku drog, ako aj škody súvisiace s drogami a reakcie na ne. Po prvýkrát bude správa doručená v novom modulárnom digitálnom formáte, ktorý ponúka inovatívne spôsoby prístupu a interakcie s obsahom. Na tlačovej konferencii vystúpia eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johansson a riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel.

Zdroj je určený na čítanie na rôznych zariadeniach (počítače, mobily, tablety) a bude dostupný v 25 jazykoch EÚ.

Analýzu dopĺňa viac ako 100 interaktívnych grafických prvkov, zatiaľ čo interaktívne ovládacie panely umožňujú používateľom vizualizovať údaje a trendy na európskej a národnej úrovni. Dátoví novinári a výskumníci budú mať prístup k základným údajom pre jednoduchšie zdieľanie a opätovné použitie. K správe je pripojený Štatistický bulletin 2023 obsahujúci národné súbory údajov.

Zdroj: https://www.emcdda.europa.eu/event/2023/06/launch-event-european-drug-report-2023_en

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava