Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Odlišuje trestanie užívateľov drog od ich výrobcov

23.03.2023

BRATISLAVA. Vláda v stredu (22.3.2023) schválila novelu Trestného zákona, ktorá má byť najväčšia od rekodifikácie v roku 2005. Právna norma má zmodernizovať slovenskú trestnú politiku a posunúť ju smerom k jej európskym základom.

"Táto novela Trestného zákona tak, ako bola kvalitne a dlho pripravovaná, posúva SR smerom k moderným európskym krajinám," zdôraznil dočasne poverený premiér Eduard Heger. "Ide o návrh, ktorý získal podporu širokej odbornej verejnosti," povedal dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas. Jedným z cieľov legislatívy je podľa neho aj zmena prístupu k mladistvým a prvý raz trestaným osobám.

Ukladanie trestov nespojených s odňatím slobody má byť po novom jednoduchšie. Preferovať sa majú najmä pri prvý raz trestaných osobách, ktoré spáchali prečiny. Súdy by tiež mohli znížením trestu zohľadňovať nahradenie škody poškodenému.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/23149505/vlada-odobrila-novelu-trestneho-zakona-kladie-doraz-na-alternativne-tresty.html?ref=terazbox_sme

Návrhom zákona sa súčasne reaguje na identifikované dlhoročné aplikačné problémy postihovania drogovej trestnej činnosti, vrátane ukladania neprimerane vysokých trestov odňatia slobody užívateľom drog, ktoré sú v rozpore s požiadavkou primeranosti ukladaných trestov k miere ich závažnosti. Zavádzajú sa osobitné skutkové podstaty drogových trestných činov, pričom v záujme rozlíšenia nastavenia trestania užívateľov drog od ich výrobcov a dílerov sa rozlišuje medzi prechovávaním drog a ich výrobou alebo obchodovaním. Osobitne sa upravuje trestný čin pestovania rastlín a húb obsahujúcich omamnú a psychotropnú látku. Nanovo sa upravuje mechanizmus určovania rozsahu spáchania drogových trestných činov, pričom sa zavádza objektívnejší a exaktnejší spôsob založený na meraní hmotnosti zaistenej drogy alebo počte pestovaných rastlín a húb.

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej republiky:Predkladacia správa k návrhu zákona a celý predkladaný materál na rokovaní Vlády dňa 22.3.2023  - https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28165/1

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava