Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Časopis Adiktologie v preventívní a léčebné praxi 2/22

25.08.2022

Zvlášť upozorňujeme na český preklad príručky WHO k nástroju ASSIST, čo je screeningový test na užívanie alkoholu, tabaku a iných návykových látok, využitelný v primárnej starostlivosti. Samotný ASSIST je k dispozícii TU. Screeningový test na užívanie alkoholu, tabaku a iných návykových látok (ASSIST, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) - Klinika Adiktologie

Všetky príspevky nájdete tu: Aktuálne číslo časopisu adiktológie v preventívnej a liečebnej praxi

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava