Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

24.06.2022

Každoročne, už od roku 1987, je 26. jún vyhlásený Organizáciou Spojených národov (OSN) za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom tohto dňa je dať do povedomia širokej verejnosti problematiku drog v ich krajine, ako aj vo svete. Zároveň je to príležitosť, ako poskytnúť informácie o možnosti zdravého života bez drog, upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní urobiť niečo pre jeho riešenie. Každoročne sa k tomuto projektu pripájajú jednotlivci, organizácie i celé komunity, aby podporili svojimi aktivitami myšlienku ochrany ľudských životov pred negatívnymi účinkami drog a zároveň dali do povedomia tento celosvetový problém, ktorý sa dotýka každého z nás.

Na rok 2022 UNODC vyhlásilo spoločnú tému :

„Riešenie drogových problémov v zdravotných a humanitárnych krízach“

Spoločne môžeme riešiť svetový problém drog!

Práve v tomto, tak pohnutom čase, od vojnových zón cez utečenecké tábory až po komunity, ktoré prežívajú násilie a neslobodu, ľudia vo všetkých častiach sveta nevyhnutne potrebujú pomoc.

Práve preto v roku  UNODC špeciálne sústreďuje pozornosť a venuje sa nadnárodným drogovým výzvam vyplývajúcim z krízových situácií.

Naďalej obhajuje ochranu práva na zdravie pre najzraniteľnejšie osoby vrátane detí a mládeže; pre ľudí užívajúcich drogy; ľudí, ktorí majú rôzne zdravotné problémy a poruchy vďaka užívaniu drog; a tiež pre ľudí, ktorí potrebujú prístup ku kontrolovaným liekom.

Zúčastnite sa tejto aktivity aj Vy zdieľaním skutočných faktov o drogovej situácii, sledujte tie správne stránky, ktoré poskytujú overené informácie a fakty – od zdravotných rizík až po ich riešenie, buďte nápomocní pri  riešení svetového drogového problému až po dôkazmi podloženú prevenciu, liečbu a možnosti starostlivosti v časoch kríz.

Veľa z týchto informácií nájdete tiež na UNODC kanáloch Twitter a Facebook.

https://twitter.com/unodc

https://sk-sk.facebook.com/unodc

UNODC každoročne vydáva Svetovú správu o drogách, ktorá je plná kľúčových štatistík a faktických údajov získaných prostredníctvom oficiálnych zdrojov, vedecky podloženého prístupu a výskumu.

V roku 2022 je svet naďalej svedkom rozsiahlych humanitárnych kríz v Afganistane, na Ukrajine a inde, zatiaľ čo pandémia COVID-19 je stále veľkou globálnou zdravotnou krízou. Kríza v oblasti syntetických drog si vyžaduje aj svižné a adaptabilné riešenia. Stále sa objavuje rastúci zmysel pre globálnu solidaritu, ako aj potreba postarať sa o všetkých v čase krízy.

Pomocou kampane „#CareInCrises“ nám pomôžte urobiť zo Svetového dňa drog bod obratu v celosvetovom úsilí v riešení problémov súvisiacich s drogami.

https://twitter.com/search?q=%23CareInCrises

Viac informácií o tomto Medzinárodnom dni proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi nájdete tu: https://www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.html

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava