Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Stretnutie expertov pre indikátor "Prevalencia a vzorce užívania drog“

26.05.2022

LISABON, 4. - 5. MÁJA 2022

Prevalencia a vzorce užívania drog sú jedným z kľúčových ukazovateľov, ktoré EMCDDA používa na hodnotenie drogovej situácie v Európe. Pomáha pochopiť vzorce užívania, vnímanie rizika, sociálne a zdravotné koreláty, ako aj dôsledky užívania nezákonných drog. Tento ukazovateľ využíva viacero nástrojov vrátane údajov zo všeobecných a školských populačných prieskumov o drogách, ako aj nové inovatívne prístupy, ako je drogová epidemiológia založená na odpadových vodách, a cielené prieskumy vrátane internetových prieskumov.

Výročné stretnutie expertov EMCDDA v roku 2022 o epidemiologickom ukazovateli "Prevalencia a vzorce užívania drog medzi všeobecnou populáciou" (často označovaný ako "ukazovateľ prieskumov všeobecnej populácie") sa konalo 4. - 5. mája 2022. Na stretnutí sa zúčastnili odborníci zo všetkých členských štátov EÚ, Nórska a Turecka, krajín Nástroja predvstupovej pomoci (IPA), Európskej susedskej politiky (ENP) a Švajčiarska.

Tieto pravidelné stretnutia týkajúce sa ukazovateľa sa z roka na rok menia. Tento rok sa osobitná pozornosť venovala metodickému vývoju ukazovateľa, školským prieskumom, spôsobu, akým možno prieskumy použiť na hodnotenie protidrogových politík, a úlohe pohlavia pri užívaní drog.


Documents

Programme

Presentations

Downloads

Setting the scene
Surveys amidst global changes
School surveys: still relevant and useful
Perspectives on gender and drug use
‘A session on methods’
Cannabis indicators - how surveys can help policy

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava