Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

OMAMNÉ A PSYCHOTROPNÉ LÁTKY ZNEUŽÍVANÉ PRI ZNÁSILNENÍ

15.03.2022

Z látok používaných na prinútenie osoby k sexuálnej aktivite bez jej súhlasu boli príslušníkmi PZ  zistené používanie prípravkov a látok:

  • poppers,
  • skopolamín - burudanga
  • GHB.

 

POPPERS – syntetické zlúčeniny s afrodiziakálnym účinkom dostupné v sex shoppoch alebo prostredníctvom internetového predaja. Užívatelia  k výhodám zaraďujú okamžitý nástup účinku, avšak za nevýhodu udávajú krátku účinnosť a ďalšie nežiaduce účinky.

Poppers najčastejšie obsahujú -   alkylové nitráty, t.j. alkylové estery HNO2 (kyseliny

   dusitej) s výrazným ovocným zápachom,

  • butylové nitráty, t.j. kombinácia N-butanolu a HNO3 (kyseliny dusičnej) spôsobujúce krátkodobú eufóriu po vdýchnutí,
  • izobutylové nitráty, t.j. kombináciu HNO3 a izobutanolu s vazodilatačným pôsobením,
  • zlúčeniny nitrátov z izoprpanoli.

Po použití poppers nastáva v dôsledku vazodilatačných účinkov zlepšenie prekrvenia. Následne nastupuje v závislosti od použitého množstva eufória, resp. omámenie a yvýšenie sexuálneho libida. Účinok samotných látok trvá cca 2 minúty.

K nežiaducim účinkom zaraďujeme vplyv na imunitu, zníženie krvného tlaku, zvýšenie tepovej frekvencie, návaly tepla, bolesti hlavy, zvracanie, pri kombinácii s liekmi na hormonálnu dysfunkciu a kardiovaskulárne ochorenia násobenie alebo eliminácia účinkov liekov, v kombinácii s opiátmi poškodzuje dýchací systém.

 

SKOPOLAMÍN je rastlinný alkaloid z ľuľkovca zlomocného, ktorý pôsobí ako parasympatolytikum. Má výrazné účinky na psychiku, vyvoláva poruchy pamäte a neschopnosť uvažovať.

Príznaky po požití sú červená koža v dôsledku vazodilatácie, suché sliznice, mydriáza, retencia moču, ileozne stavy až kóma Skoplamín pochádza z Kolumbie, kde je známy aj ako  "burundanga".

  Po vdýchnutí, konzumácii alebo vypití už malého množstva prášku s obsahom skopolamínu cca do 20 minút konzument stráca vlastnú vôľu a úsudok približne na 4 hodiny. Následne približne na 15-20 hodín zaspí. Po požití si užívateľ nepamätá, čo robil, kde bol. Obete sú po požití tejto látky okradnuté, resp. znásilnené za vlastnej asistencie. Dobrovoľne pomáhajú pri vykrádaní vlastného bytu, vyberajú peniaze z bankomatu či banky pre páchateľa alebo sú znásilňované. Po "vytriezvení" a zobudení si nič nepamätajú.

 

GHB (kyselina gama-hydroxymaslová ) je hydroxykyselina vyskytujúca sa v centrálnom nervovom systéme človeka ako neuromodulátor a inhibičný neurotransmiter s prirodzenou koncentráciou v mozgu 0,3 mmol/g. Ako omamná látka je hovorovo známa pod názvom tekutá extáza .

V malých dávkach má GHB euforický účinok, stimuluje sexuálnu aktivitu a navodzuje pocit podobný opilosti. Vo vyšších dávkach pôsobí ako sedatívum, spôsobuje somnolenciu a navodzuje spánok. Napriek svojej výraznej slanej chutí býva po zmiešaní s (alkoholickým) nápojom ťažko rozoznateľná. Býva zneužívaná na páchanie trestnej činnosti, najmä znásilnenia. Na Slovensko sa dováža z krajín EÚ. Dostupná je v sume cca 3,- Eur/dávku.  V súčasnom období prebieha formou JIT (spoločný vyšetrovací tím) v spolupráci s partnerskými zložkami vyšetrovanie dodávok GHB na Slovensko a ich distribúcia v rámci krajín EÚ.

Na facebookom účte Policajného zboru https://www.facebook.com/policiaslovakia/ je zverejnený príspevok s názvom „AUTENTICKÝ PRÍBEH O TOM, AKO SA DO DRINKOV DOSTÁVAJÚ DROGY“. Ide o informačné video, ktoré polícia vytvorila v spolupráci so študentmi. Video je určené najmä mládeži. Polícia vo videu upozorňuje na riziká spojené s ponechaním nápoja bez dohľadu v spoločnosti (spoločenské akcie, nočné podniky a pod.), kedy môže niekto do nápoja primiešať drogu.

Link na video: Polícia varuje dievčatá: Ak vás pozvú na drink, pozor, aby v ňom niečo nebolo

Polícia upozorňuje na riziká spojené s ponechaním nápoja bez dohľadu v spoločnosti i v rámci realizácie preventívnych aktivít (prednášky, besedy), ktoré sú zamerané na prevenciu drogových závislostí.

     Taktiež pri prednáškach k drogovej trestnej činnosti taktiež príslušníci protidrogovej centrály národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru upozorňujú na nebezpečenstvo zneužívania liekov a omamných a psychotropných látok v kombinácii s alkoholom a páchaním násilnej trestnej činnosti, resp. sexuálnych trestných činov.

 

 

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava