Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska komisia navrhuje silnejší mandát pre drogovú agentúru EÚ

12.01.2022

LISABON 12.01.2022

Európska komisia dnes navrhla posilniť mandát EMCDDA s cieľom zabezpečiť, aby agentúra zohrávala dôležitejšiu úlohu pri identifikácii a riešení súčasných a budúcich výziev súvisiacich s ilegálnymi drogami v EÚ.

Navrhované zmeny zahŕňajú vydávanie varovaní, keď sa nebezpečné látky vedome predávajú na nezákonné použitie, monitorovanie návykového užívania látok užívaných spolu s ilegálnymi drogami a vypracovanie preventívnych kampaní na úrovni EÚ. Protidrogová agentúra EÚ bude tiež zohrávať aj významnejšiu medzinárodnú úlohu.

Teraz je na Európskom parlamente a Rade, aby nový mandát preskúmali a prijali.

Prečítajte si tlačovú správu Európskej komisie.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava