Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Zasadnutie Výboru zástupcov ministrov Rady Európy (10. 11. 2021)

15.12.2021

Zasadnutie Výboru zástupcov ministrov Rady Európy (10. 11. 2021)

Predseda Pompidou Group Joao Goulao informoval o aktivitách skupiny, ktorá nedávno oslávila 50. výročie založenia.

Informoval, že pri tejto príležitosti Výbor ministrov Rady Európy prijal dňa 16. júna 2021 revidovaný štatút Pompidou Group. Spolu s nadobudnutím účinnosti štatútu došlo ku zmene názvu „Pompidou Group na Council of Europe international cooperation group on drugs and addictions" (Skupina medzinárodnej spolupráce Rady Európy pre drogy a závislosti).

Prijatím revidovaného štatútu Výborom ministrov Rady Európy 16. júna 2021 má platforma Rady Európy pre spoluprácu v oblasti drogovej politiky (ďalej len "skupina Pompidou") obnovený základ na formovanie svojej budúcnosti ako kľúčového medzinárodného referenčného bodu pre ľudské práva v drogových politikách. Podarilo sa tak posilniť spoluprácu medzi skupinou Pompidou a Európskou úniou vrátane možnosti, aby sa v budúcnosti EÚ stala členom skupiny Pompidou. J. Goulao vyzdvihol rozširovanie členskej základne a prilákanie nových partnerstiev. Podčiarkol otvorenosť platformy, ktorá spája kľúčových partnerov v rámci Rady Európy aj mimo nej, vrátane organizácií občianskej spoločnosti, s cieľom formovať budúcnosť protidrogovej politiky. To je jedným z hlavných cieľov obnoveného politického a právneho rámca skupiny Pompidou.

 

Dôležitou zmenou v novom štatúte je rozšírenie mandátu skupiny Pompidou o návykové správanie súvisiace s alkoholom alebo tabakom a novými formami závislostí (ako sú hazardné hry na internete a hranie hier).

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava