Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Začína sa registrácia na európske protidrogové zimné a letné školy 2022

14.10.2021

EMCDDA a Univerzitný inštitút v Lisabone (ISCTE-IUL) s potešením otvorili dnes registráciu na dve nadchádzajúce spoločné akcie v roku 2022: Európska protidrogová zimná škola (EDWS) a Európska protidrogová letná škola (EDSS) (1) (2) .

EDWS: 14. - 25. februára 2022 (online): Po úspechu prvého EDWS v roku 2021 sa organizátori rozhodli dodať v roku 2022 druhý virtuálny EDWS, tentokrát na tému „Konope: prax, politiky a diskusie v EÚ a mimo nej “. Dvojtýždňový kurz, ktorý prijme podobnú štruktúru ako vydanie 2021, bude zahŕňať živé prednášky na obed s odborníkmi a odborníkmi z praxe, po ktorých budú nasledovať popoludňajšie cvičenia. K dispozícii budú aj virtuálne terénne prehliadky. Absolvovanie cvičení a skúška sú povinné pre tých, ktorí chcú získať kredity. Relácie budú zaznamenané a budú k dispozícii na ďalšie sledovanie. Zvýšenie ponuky online školení je v súlade s cieľmi digitálnej transformácie EMCDDA.

EDSS: 27. júna až 8. júla 2022 (Lisabon): Tentoraz sa dvojtýždňový kurz zameria na „Intervencie Spoločenstva v oblasti problémov spojených s drogami“. Relácie budú zahŕňať prednášky o komunitných intervenciách, ako sú nízkoprahové zariadenia, miestnosti na konzumáciu drog a informačné jednotky. Študijné pobyty budú organizované na účely odradenia od jednej z portugalských komisií, ako aj miestneho strediska pre zníženie škôd. Počas kurzu sa študenti zúčastnia interaktívnych workshopov na diskusiu o svojich vlastných projektoch a názoroch. Kurz bude ukončený otvorenou debatou s hosťami, po ktorej budú nasledovať skúšky pre tých, ktorí chcú získať kredity. V prípade potreby budú zavedené všetky odporúčané bezpečnostné opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19. V prípade zrušenia letnej školy v prípade zásahu vyššej moci budú vklady a poplatky preplatené.

Cieľovou skupinou týchto dvoch akcií sú: študenti vysokých škôl, výskumní pracovníci, odborníci a administratívni pracovníci, ktorí sa zaujímajú o problematiku drog. V predchádzajúcich kolách týchto kurzov sa stretli študenti z členských štátov EÚ, ako aj z Afriky, Ázie, Austrálie a Ameriky. Profily bývalých absolventov a ich svedectvá nájdete na oficiálnej webovej stránke letnej školy a ich vyhlásenia nájdete v propagačnom videu (3).

Kurzy pripravujú profesionálov a študentov na zvládnutie komplexných politických výziev, ktorým Európa v oblasti drog čelí. Zapojenie vedeckých expertov z EMCDDA, univerzitných profesorov a tvorcov politík poskytuje multidisciplinárny a inkluzívny prístup k štúdiu drogového problému v Európe i mimo nej.

Podrobnosti o štipendiách v roku 2022 sú k dispozícii na webových stránkach podujatia. Obe akcie budú prebiehať v angličtine.

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava