Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Správa “Väznice a drogy v Európe: súčasné a budúce výzvy”

28.06.2021
Nová správa EMCDDA zdôrazňuje potrebu rozsiahlych protidrogových opatrení /služieb vo väzniciach

LISABON 25.06.2021 (SPRÁVA Č. 8/2021)

Súčasné poznatky a budúce výzvy v oblasti drog a väzníc v Európe sa dnes skúmajú vo veľkej novej štúdii, ktorú uverejnila protidrogová agentúra EÚ (EMCDDA).( 1 ).

Správa “Väznice a drogy v Európe: súčasné a budúce výzvy” ,ktorá bola vydaná v predvečer Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, sa podrobne sa zmieňuje o širokej škále otázok vo väzenskom prostredí vrátane užívania drog a škôd, zdravotných a sociálnych reakcií a dodávok drog. Poznamenáva, že zatiaľ čo vo viacerých európskych krajinách sa služby vo väzení pre ľudí s drogovými problémami zvýšili, možnosti liečby a starostlivosti, ktoré má táto skupina k dispozícii, sú naďalej obmedzené a je potrebné ich zvýšiť.

V Európe je vo väzení viac ako 856 000 osôb. Ľudia vo väzení majú väčšiu pravdepodobnosť užívania drog, pravidelného užívania drog alebo problémov súvisiacich s drogami ako ich rovesníci v komunite. Majú tiež vyššiu mieru infekcie HIV, vírusu hepatitídy B (HBV), vírusu hepatitídy C (HCV) a tuberkulózy. U tých, ktorí injekčne užívajú opiáty, sa riziko úmrtia na predávkovanie drogami výrazne zvyšuje v počiatočnom období po prepustení. Vzhľadom na to, že ľudia vo väzení pochádzajú z komunity a nakoniec sa do komunity vracajú, zásahy v tomto prostredí budú mať pravdepodobne významný vplyv na celkové verejné zdravie.

Riaditeľ EMCDDA Alexis Goosdeel hovorí: "Je nevyhnutné, aby sme dobre porozumeli vzorcom a prevalencii užívania drog medzi väzenskou populáciou a identifikovali, aké opatrenia sú k dispozícii a fungovali najlepšie. Ľudia, ktorí užívajú drogy, majú často vo väzení po prvýkrát prístup k zdravotníckym a sociálnym službám. Táto správa poukazuje na niektoré výzvy, ale aj na príležitosti, ktoré v tomto prostredí vyplývajú z zásahu a podpory na zníženie škôd súvisiacich s drogami. Načrtáva aj to, ako nástroje EMCDDA pomáhajú posilňovať monitorovanie, vymieňať si najlepšie postupy a informovať krajiny o ich politických rozhodnutiach a plánovaní služieb v tejto oblasti."

Význam väzenského prostredia pre riešenie drogových problémov je zdôraznený v novej protidrogovej stratégii EÚ na roky 2021 – 2025 ( 2 ), ktorá zahŕňa strategickú prioritu zameranú na riešenie zdravotných a sociálnych potrieb ľudí, ktorí užívajú drogy vo väzení a po prepustení.

EMCDDA vyvinula metodický rámec na monitorovanie drog v tomto prostredí vrátane nástrojov, ako je európsky dotazník o užívaní drog medzi ľuďmi vo väzení (EQDP).

Na základe údajov z 30 krajín dnešná správa predstavuje najnovší vývoj v oblasti drog a väzníc, v ktorých sa identifikujú medzery v poznatkoch a dôsledky pre politiku, prax a výskum.

Kľúčové zistenia

 • Ľudia, ktorí užívajú drogy, sú vo väzení nadmerne zastúpení a prevalencia problémov súvisiacich s drogami v tejto populácii je podstatne vyššia ako u všeobecnej populácie. 
 • Ženy vo väzení sú obzvlášť zraniteľné a ohrozené problémovým užívaním drog.
 • Hoci mnohí ľudia prestanú užívať drogy, keď vstúpia do väzenia, niektorí pokračujú alebo začínajú užívať drogy v tomto prostredí. Užívanie drog vo väzniciach uvádza všetkých 11 krajín, ktoré o tejto téme uvádzajú údaje.
 • Užívanie nových psychoaktívnych látok (NPS) vo väzení je v posledných rokoch čoraz dôležitejšou výzvou, najmä pokiaľ ide o používanie syntetických kanabinoidov.
 • Nové technológie sa čoraz viac využívajú na dodávanie drog do väzníc (napr. dodávky bezpilotnými lietadlami), ale používajú sa aj na obmedzenie dodávok (napr. nová skenovacia technológia na preskúmanie obsahu pošty).
 • Ľudia vo väzení majú horšie fyzické a duševné zdravie a sociálnu pohodu ako ich rovesníci v komunite a kratšiu dĺžku života.
 • Zatiaľ čo väzenské podmienky môžu negatívne ovplyvniť už aj tak zhoršené zdravie ľudí, ktorí užívajú drogy, sú to tiež prostredia, ktoré môžu poskytovať zdravotnícke služby tým, ktorí boli predtým ťažko dosiahnuteĺní.
 • Substitučná liečba opiátmi (OST) je dostupná vo väzení v 29 z 30 krajín, ale vo väčšine krajín je pokrytie v tomto prostredí nízke.
 • Prístup k testovaniu a liečbe infekčných chorôb je k dispozícii vo väčšine krajín, hoci je potrebné rozšíriť pokrytie. Ďalšie zásahy na zníženie škôd (napr. programy pre injekčné ihly a striekačky, naloxón pri prepustení z väzenia) sú k dispozícii v niekoľkých krajinách.
 • V mnohých európskych krajinách sa zaviedli alternatívy k donucovacím sankciám. Odvrátenie páchateľov s problémovým užívaním drog na rehabilitáciu môže mať niekoľko pozitívnych účinkov (napr. zabránenie škodlivým účinkom zadržiavania a prispievanie k znižovaniu nákladov väzenského systému).
 • Zabezpečenie rovnosti a kontinuity starostlivosti, keďže ľudia sa pohybujú medzi väzením a komunitou, je kľúčom k dosiahnutiu udržateľných a účinných výsledkov liečby; vo väčšine krajín sa to však nedosiahlo. Je potrebné škálovať zásahy súvisiace s drogami vo väzniciach, ktoré sa osvedčili ako účinné v iných zariadeniach. 
 • Hoci sa dôkazová základňa postupne zvyšuje, je potrebné zvýšiť porovnateľnosť údajov medzi krajinami a viac štúdií o výsledkoch intervencií zameraných na dopyt, ako aj zníženie ponuky vo väzniciach.

 

Poznámky

( 1 ) Väzenie a drogy v Európe: súčasné a budúce výzvy. K dispozícii v angličtine. Správa bude zaujímať tvorcov politík a ich poradcov, odborníkov a odborníkov z praxe, výskumných pracovníkov a vedcov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o otázku drog a väzníc. Viac informácií o tejto otázke nájdete na stránke EMCDDA väzenskej témy

( 2 ) Protidrogová stratégia EÚ na rok 2021 – 2025 | Protidrogový akčný plán EÚ na rok 2021 – 2025

Tento rok je témou Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu "Podeľte sa o fakty o #ShareFactsOnDrugs drogách, zachráňte životy". Ďalšie informácie nájdete v časti www.unodc.org/unodc/en/drugs/index-new.htm

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava