Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Webinár na zverejnenie medzinárodnej správy ESPAD 2019

12.11.2020

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA)

pripravuje 12.11.2020 v 11,30 hod (SEČ) v spolupráci s koordinátormi štúdie ESPAD webinár na zverejnenie medzinárodnej správy ESPAD 2019.

V rámci webinára budú predstavené výsledky štúdie ESPAD v r. 2019 v oblasti fajčenia, konzumácie alkoholu, užívanie nelegálnych drog a v oblasti digitálnych závislostí a trendy v Európe za roky 1995–2019.

Viac informácií: https://www.emcdda.europa.eu/event/2020/11/webinar-european-school-survey-project-alcohol-and-other-drugs-espad-new-results-and-stakeholder-feedback-0_en?fbclid=IwAR1XZoVh61Nzlo93d4Wd-xxcAcvkfvx6jU8WpY_DQNZMpgqSYvX0bEPVDVo

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava