Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

EMCDDA zavádza špeciálne kolo európskeho webového prieskumu o drogách s cieľom posúdiť vplyv pandémie COVID-19

16.04.2020

EMCDDA zavádza špeciálne kolo európskeho webového prieskumu o drogách s cieľom posúdiť vplyv pandémie COVID-19

 

Zásadné informácie o vplyve COVID-19 na ľudí, ktorí užívajú drogy, a o službách, ktoré ich podporujú, sa zbierajú prostredníctvom osobitného kola európskeho webového prieskumu o drogách, ktorý sa začal tento týždeň. Prieskum - Mini European Web Survey: COVID-19 - koordinuje EMCDDA v spolupráci s Reitox.

​​​​​

Nový prieskum, ktorý je už k dispozícii v 18 jazykoch, zhromaždí informácie o tom, ako sa v Európe počas pandémie mohli zmeniť vzorce užívania drog, prístup k zdravotníckym službám a trh s drogami. Toto sa následne premení na mesačník EMCDDA o trendoch a nových zdrojoch proti COVID-19.

 

Zistenia prieskumu prispejú k informáciam o COVID-19 a reakcii Európy na ňu a potenciálne pomôžu chrániť zdravie ľudí, ktorí užívajú drogy, zlepšia protidrogové služby a zvýšia informovanosť o zmenách na trhu.

 

Európsky webový prieskum o drogách, ktorý bol prvýkrát pilotným projektom v roku 2016, je jednou z hlavných metód monitorovania EMCDDA zameraných na špičkové metódy sledovania, ktorá má zlepšiť porozumenie vzorcov užívania drog na európskej úrovni. Cieľom projektu bolo otestovať nástroj internetového prieskumu, ktorý by mohol rýchlo a lacno zbieral informácie o témach, ktoré v súčasnosti nie sú predmetom bežného zberu údajov.

 

Nový dotazník je zameraný na ľudí vo veku nad 18 rokov, ktorí užívali drogy. Usporiadaný je do modulov: socio-demografický; stav COVID-19; vzorce užívania drog (posledných 30 dní, minulý rok); prístup k službám a činnosť na trhu s drogami (napr. zmeny v spôsobe získania nezákonných drog počas COVID-19).


Dobrovoľný a anonymný prieskum v súčasnosti propaguje Reitox na vnútroštátnej úrovni s podporou ďalších národných partnerov. Osobitná pozornosť sa venuje propagácii prieskumu prostredníctvom cielených reklám na sociálne médiá.

 

Webové prieskumy síce nie sú reprezentatívne pre všeobecnú populáciu, ale pri starostlivom vykonávaní a kombinácií s tradičnými metódami zberu údajov môžu pomôcť vytvoriť komplexnejší, realistickejší a aktuálnejší obraz o užívaní drog a trhoch s drogami v Európe. Ako také sú kľúčovou zložkou v reakcii EMCDDA na neustále sa meniaci problém s drogami

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava