Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Liečba - integrovaný prístup

23.06.2005

" Podľa záverov najnovšej vládnej štúdie ľudia s alkoholovou alebo inou drogovou závislosťou sú oveľa pravdepodobnejšími adeptami na antisociálne osobnostné poruchy a poruchy správania. "

Antisociálne poruchy sú oveľa bežnejšie u závislých


Podľa záverov najnovšej vládnej štúdie v USA,  ľudia s alkoholovou alebo inou drogovou závislosťou sú oveľa pravdepodobnejšími adeptami na antisociálne poruchy osobnosti  a  poruchy správania.

Predchádzajúce štúdie poukázali na to, že takmer polovica závislých jedincov má nejaký typ antisociálnej poruchy; ostatný epidemiologický výskum amerického Národného inštitútu pre drogové závislosti (NIDA) a Inštitútu pre alkoholové závislosti a alkoholizmus (NIAAA), realizovaný na 43 tisícoch subjektoch tvrdí, že všetci skúmaní jedinci trpia aj antisociálnymi poruchami.
"Silné a signifikantné prepojenie medzi látkovou závislosťou a stavom porúch osobnosti (antisociálna osobnosť) alebo antisociálnym správaním naznačujú, že stratégia prevencie a liečby  by mala zahřńať integrovaný prístup," povedala riaditeľka NIDA  Nora D. Volkow. "Musíme liečiť antisociálne syndrómy, osobitne tie, ktoré sa vyvinuli v dobe dospievania  alebo pretrvávajú počas dlhšieho obdobia a potom môžeme podstatne redukovať aj látkové závislosti a zneužívanie drog."

Výskumníci tvrdia, že riziko výskytu oboch stavov bolo vyššie u skúmaných žien než u mužov.

Jednotlivci, ktorí boli závislí na trankvilizéroch  sedatívach, marihuane, inhalantoch alebo halucinogénoch  mali tendenciu vykazovať znaky antisociálnej osobnosti, zatiaľ čo tí, ktorí zneužívali sedatíva, amfetamíny,kokain, alkohol   mali problémy s antisociálnym správaním.

Štúdia bola publikovaná v júnovom vydaní odborného časopisu Journal of Clinical Psychiatry.

Zdroj: jointogether 23/6/2005 

spracované: eb050728

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava