Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Informačné a propagačné materiály kampane

17.06.2005

"UNODC v r.2005 v rámci projektu "Váž si seba - urob zdravé rozhodnutie", ponúka v angličtine a ďalších oficiálnych jazykoch OSN propagačné materiály, letáky a postery. "

UNODC v r.2005 "Váž si seba - urob zdravé rozhodnutie"

ponúka v angličtine a ďalších oficiálnych jazykoch OSN  

  Logo

 Postery

 Letáky

Fakty o drogách (kanabis,kokain,extáza, heroín) 

Cieľová skupina (mládež) je oslovovaná v tejto súvislosti   on line newslettrom Connekt, čo je spravodajca Golobálnej siete mladých.

Aktuálne pripravované číslo spravodajcu  bude zostavené zo súťažných príspevkov mladých aktivistov, ktorí pôsobia  v oblasti boja proti drogám a chcú sa podeliť o svoje skúsenosti s realizáciou preventívnych či resocializačných  programov. 

(Pre ilustráciu si tu môžete pozrieť minulé číslo)   

 World Durg Report 2005
V spojitosti s Medzinárodným dňom boja proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu UNODC  29.júna 2005 vydá Správu o drogovej situácii vo svete (World Drug Report -2005).

Správa mapuje celosvetový vývoj drogovej problematiky a tento globálny informačný prehľad je možný aj vďaka existencii  a fungovaniu  dohovorov  Organizácie spojených národov, ako užitočných nástrojov medzinárodnej  kontroly  drog.

"Ak skutočne chcete niečo brať, nemôžem Vás zastaviť.

Čo môžem, je pokúsiť držať pred Vami zrkadlo, aby ste mohli vidieť či sa Vám bude páčiť  Váš obraz človeka závislého na droge. "

Markus Rogan - hovorca tohtoročnej kampane v rozhovore o motívoch zúčasniť sa

Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

Informácie o drogovej legislatíve vo všeobecnosti a vo vzťahu k trom dohovorom OSN sú k dispozícii v sekcii Drogová legislatíva  

Informácie o drogách a osobitne o  zdravotných následkoch zneužívania drog sú k dispozícii v rubrike  Nelegálne drogy - členené podľa typu drogy na kokainový typ, opiáty (heroin), kanabisový typ, amfetamínový typ ai.

a v sekcii knižnica dokumentov je k dispozícii  informačná brožúrka . 

 

Spracované: Eleonora Bobáková

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava