Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Medzinárodný deň boja proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu

16.06.2005

 

 • Valné zhromaždenie  OSN  vyhlásilo 26.jún  ako Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a ilegálnemu obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987 -  vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí.
 • UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému -  posolstvo Medzinárodného dňa  a iniciuje ročnú kampaň na zvyšovanie vedomia o svetovom  drogovom probléme.
 • Kampane UNODC od roku  2000
  2005: „Váž si seba – urob zdravé rozhodnutie“
  2004: “Drogy: liečenie funguje”
  2003: “Hovorme  o drogách ”
  2002: “Látkové závislosti a  HIV/AIDS”
  2001: “Športom proti drogám”
  2000: “Zoči voči realite: odmietnime  korupciu a násilie ”

Kampaň v roku 2005 má osloviť mladých ľudí vo svete s výzvou k vlastnej  sebaúcte  a k zváženiu  zdravotných stránok,  keď sa rozhodujú či vstúpia do sveta drogových závislostí  alebo vtedy, keď  chcú s touto závislosťou  skončiť.
„ Zdravá voľba “ nie je iba o tom, že poviem „nie“ droge, ale aj o voľbe  zdravého životného štýlu – športových aktivít, hudby, divadla, občianskych či iných pozitívnych aktivít.

Váž si seba …
Cieľovou skupinou protidrogovej kampane sú tínejdžeri  a mladí dospelí ľudia – teda skupina, ktorá je osobitne vnímavá  voči drogám.
V tomto období života je rovestnícky tlak na experimentovanie s drogami osobitne silný a  naopak,  sebahodnotenie a rešpekt k vlastnému ja  je často nízky.
Navyše, tí ktorí drogy užívajú, nie sú buď informovaní správne  alebo sú si nedostatočne vedomí zdravotných rizík, ktoré užívanie drog obnáša.

Pokiaľ mladí  rozprávajú o  “výškach” kam sa dostanú po požití drog, nemusia si vždy dostatočne uvedomiť  “hĺbky“. 

Negatívne účinky drog  sú  rôzne  -   v závislosti od typu konzumovanej drogy. V niektorých prípadoch zneužívanie drog môže viesť k vážnym depresiám, skratovým panickým reakciám, nepravidelnej srdečnej činnosti, problémom s dýchaním a dokonca  i k náhlej smrti. Okrem toho pod vplyvom drogy sa užívateľ môže  rozhodnúť pre nechránený sex  alebo požičanie použitých ihiel, zvyšujúc  tak svoje šancu prísť do styku s HIV/AIDS, hepatitídou a iným infekčnými chorobami.

…urob zdravé rozhodnutie 
Zdravý životný štýl si vyžaduje zvoliť také správanie, ktoré rešpektuje telo i dušu. To si vyžaduje vedenie zo strany rodičov, učiteľov a iných, ktorí vystupujú v úlohe životných vzorov, aby mladých nielen presviedčali o tom, že majú ostať mimo, ale aby ich povzbudzovali k aktivítám  v prospech zdravia. Dobrým príkladom je športovanie.

Dievčatá a chlapci, ktorí športujú  nadobúdajú okrem telesných zručností aj  hodnoty, ktoré sú trvalé: sebavedomie, zmysel pre disciplínu, tímovú prácu a fair play. Prostredníctvom športu sú mladí ľudia konfrontovaní s etickými problémami a naučia sa ich riešiť v rámci a mimo športoviska. Šport tiež zlepšuje ich zdravie a pocit pohody.

Spracované: Eleonora Bobáková
Zdroj: UNODC

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava