Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Lož v adiktológii

14.10.2019

Provokujúca téma 11. bojnickej AT konferencie, resp. Dní prof.Vladimíra Novotného v Bojniciach našla svoje koreláty vo väčšine  prezentovaných príspevkov počas takmer trojdňového maratónu konferencie a sprievodných podujatí/workshopov. Bolo to najmä o klamstvách klientov voči lekárom a zdravotníckemu personálu, o sebaklamoch závislých klientov a spôsoboch ako sa priblížiť k reálnemu sebahodnoteniu, o mediálnom marketingu istých produktov ako bezpečnejších pre ľudské zdravie a napokon aj nie celkom a vždy adekvátneho vnímania situácie klientov zo strany lekárov alebo  aj tých, čo rozhodujú o financiách pre príslušné aktivity. 

Program 11.bojnickej AT konferencie - Dní prof.Vladimíra Novotného.

Súhrny jednotlivých prednášok sú zverejnené v supplemente periodika Alkoholizmus a drogové závislosti , 1/2019 - ed.: MUDr. Michal Patarák, MUDr. Michal Turček, PhD   

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava