Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Aktualizácia legislatívneho rámca upravujúceho drogovú problematiku

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava