Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Fínske predsedníctvo v Rade EÚ

10.07.2019

Dňa 1. júla 2019 sa Fínsko oficiálne ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie.  Mottom polročného predsedníctva je "Udržateľná Európa - udržateľná budúcnosť", čo značí snahu o integrovaný prístup k posilňovaniu konkurencieschopnosti európskej ekonomiky, ktorá má byť zároveň udržateľná. Medzi hlavné priority patrí: Posilnenie spoločných hodnôt a zákonných pravidiel ; vytvorenie konkurencieschopnejšej a spoločensky inkluzívnej Európy; posilnenie pozície EÚ ako globálneho lídra v boji proti klimatickým zmenám a komplexná ochrana bezpečnosti občanov.

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov EÚ v znamení  "Hovoriť spoločným jazykom"

kľúčové slová :zamestnanosť, sociálna politika, otázky zdravia a spotrebiteľov, EPSCO (Rada Európskej únie pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľa zaoberá otázkami zamestnanosti, sociálnej ochrany, ochrany spotrebiteľa, zdravia a rovnosti príležitostí).

Stretnutie protidrogových koordinátorov EÚ sa bude zaoberať spoluprácou EÚ v kontexte  činnosti Komisie OSN pre omamné látky (CND). Prezentácie sa budú týkať takých tém ako je dohadovanie taktiky , jazyk OSN pre drogovú problematiku a spolupráca s rozdielnymi štruktúrami. Toto  stretnutie koordinátorov v Helsinkách sleduje dva ciele: vytvoriť ročný prehľad o aktivitách OSN v tejto oblasti  na podporu činnosti Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy (HDG) a plánovať budúce rezolúcie a  vedľajšiu spoluprácu s rôznymi štruktúrami  na uľahčenie jednotných výstupov EÚ.

25.9.2019 -  Mannerheimintie 13, Helsinki, Fínsko – organizátor:  Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva  

EU2019FI

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava