Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

66.zasadnutie Komisie pre narkotické látky

09.03.2023

66.zasadnutie Komisie pre narkotické látky (CND), organizovanom Úradom OSN pre drogy a kriminalitu, sa uskutoční v dňoch 13. až 17.marca 2023 v sídle medzinárodných organizácií OSN vo Viedni

https://www.emcdda.europa.eu/sites/default/files/styles/large/public/CND_farben_neu.jpg?itok=mygCdDk4

Komisia (CND) sa stretáva každý rok, aby diskutovala o globálnom stave kontroly drog a na úrovni normatívnej a exekutívnej prijala uznesenia, ktoré budú posúvať politiky v tejto oblasti.

EMCDDA sa podujatia zúčastňuje, aby poskytlo technickú podporu Európskej komisii a členským štátom EÚ.

Na tomto zasadnutí  EMCDDA participuje na nasledovných tzv. vedľajších podujatiach :

COPOLAD III – spolupráca medzi EÚ a LAC: podpora drogovej politiky zameranej na človeka s prístupom trvalo udržateľného rozvoja, pondelok, 13. marca 2023, 13:00 – 13:50 SEČ. Organizuje Španielsko s podporou Čile, Nemecka, Talianska, Jamajky, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), Európskej únie, Medziamerickej komisie pre kontrolu zneužívania drog (CICAD), Ibero-americkej siete mimovládnych organizácií zaoberajúcimi sa drogami a inými závislosťami (RIOD) a Fórum občianskej spoločnosti o drogách (CSFD)

Budovanie odborných kompetencií na implementáciu a riadenie protidrogovej politiky, pondelok 13. marca 2023, 13:00-13:50.Organizuje Poľsko s podporou Malty, Švajčiarska, Pompidou Group Rady Európy, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a Výkonného sekretariátu Medziamerickej komisie pre kontrolu zneužívania drog Organizácie amerických štátov (CICAD). /OAS)

Špecifické látky: rovnováha medzi zdravím a priemyslom, utorok 14. marca 2023, 9:10 – 10:00. Organizuje Litva s podporou Francúzska, Holandska a Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

Prevencia predávkovania, záchrana životov, streda, 15. marca 2023, 14:10-15. Organizuje Nórsko s podporou Dánska, Fínska, Švédska, sekcie prevencie, liečby a rehabilitácie UNODC, Svetovej zdravotníckej organizácie, Pompidou Group Rady Európy a Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

Úloha výskumu vo vývoji a implementácii protidrogovej politiky, štvrtok 16. marca 2023, 13.00-13.50.Organizuje Grécko s podporou sekcie prevencie, liečby a rehabilitácie UNODC, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a Medzinárodnej spoločnosti pre medicínu závislosti.

Viac na:  https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/session/66_Session_2023/66CND_Main.html

 

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava