Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Začal sa Európsky týždeň boja proti drogám

07.11.2005

"Na celom Slovensku sa dnes rozbehol Európsky týždeň boja proti drogám. Zapojí sa doň približne 2500 škôl, špecializované centrá na liečbu drogovo závislých, resocializačné zariadenia, ale aj obce a mestá. "

Ján SIMAN, moderátor:
"Na celom Slovensku sa dnes rozbehol Európsky týždeň boja proti drogám. Zapojí sa doň približne 2500 škôl, špecializované centrá na liečbu drogovo závislých, resocializačné zariadenia, ale aj obce a mestá. V Liptovskom Mikuláši ho otvorili odbornou konferenciou Kompetencie v prevencii. Viac informácií má Marta VÝBOŠTEKOVÁ."

Marta VÝBOŠTEKOVÁ, redaktorka:
"Hlavný organizátor konferencie krízové stredisko Pálkovo centrum v Liptovskom Mikuláši je súčasťou Asociácie prevencie drogových závislostí na Slovensku. O programe konferencie hovorí Ján FALIDER, riaditeľ Pálkovho centra."

Ján FALIDER:
"Sme odborníci z celého Slovenska dávali dohromady myšlienky a tézy ako ďalej s prevenciou na Slovensku, akú koncepciu vytvoriť a tieto tézy budú na najbližší rok vlastne takou stretégiou v prevencii drogových závislostí na Slovensku."

M. VÝBOŠTEKOVÁ:
"Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že riešením je najmä primárna prevencia drogových závislostí."

J. FALIDER:
"Práca s rizikovými skupinami mladých ľudí, kde sa snažíme predchádzať tým patologickým javom ako je napr. závislosť. S týmito rizikovými skupinami rozprávame o rizikách užívania drog, tiež sa snažíme  vysvetliť určitú hierarchiu hodnôt v živote, zmeniť postoje, hľadať alternatívy využitia voľného času iné ako sú nejaké patologické, sociálnopatologické. Snažíme  sa zároveň týmto ľuďom dávať aj takú víziu a taký ideál toho, že sa dá v živote žiť normálne aj bez drog."

M. VÝBOŠTEKOVÁ:
"V rámci kampane sú pripravené aj sprievodné podujatia, napr. súťaž pre lokálne médiá zameraná na príspevky o drogovej problematike alebo celoslovenský protidrogový festival Dni nádeje."

J. SIMAN:
"Na Krajskom riaditeľstve Policajného  zboru v Žiline prijali v rámci Týždňa boja proti drogám niekoľko opatrení. Informuje o nich policajná hovorkyňa Jana BALOGOVÁ."

Jana BALOGOVÁ:
"Policajti sa počas výkonu služby v tomto týždni vo zvýšenej miere zamerajú teda na objekty, kde podľa informácií dochádza k distribúcii a predaju drog a taktiež na osoby, ktoré drogy v našom regióne distribuujú, taktiež sú pripravené preventívne programy vo forme prednášok, ktorými policajti postupne navštívia vybrané stredné a základné školy v okrese. Tieto besedy  majú osloviť najviac ohrozenú skupinu osôb, ktorou je teda mládež. Polícia v boji proti šíreniu drog ponúkla spoluprácu všetkým základným a stredným školám v jednotlivých okresoch. Ja by som k tejto téme chcela vysloviť výzvu adresovanú všetkým rodičom, učiteľom, dospelým, že drogy sú vážnym problémom našej spoločnosti, je preto potrebné venovať pozornosť svojim deťom a blízkym a nepodceňovať hlavne zmeny správania a chovania sa. Ak zistíte, že vaše dieťa, váš blízky prepadol drogám, nehanbite sa o probléme hovoriť a nesnažte sa ho riešiť sami, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou ho sami ani nezvládnete."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava