Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Analýza slovenskej drogovej scény

02.11.2005

"Užívatelia drog na Slovensku minú na drogy ročne 3,5 až 4,5 miliardy korún, priemerný vek užívateľa drog je 18, v Bratislave 17 rokov. Počet pravidelných užívateľov sa odhaduje na 160 tisíc, príležitostne však drogu užije až 360 tisíc ľudí."

Z. POPÁLENÁ, moderátorka:
"Užívatelia drog na Slovensku minú  na drogy ročne 3,5 až 4,5 miliardy korún, priemerný vek užívateľa  drog je 18, v Bratislave 17 rokov. Počet pravidelných užívateľov sa odhaduje na 160 tisíc, príležitostne však  drogu užije až  360 tisíc ľudí. Vyplýva  to z výsledkov  analýzy slovenskej  drogovej scény,  ktorú vypracovali európski odborníci v rámci  projektu Európskej komisie pod názvom Sociálne a ekonomické náklady  spojené so zneužívaním nelegálnych drog na Slovensku. Vicepremiéra Pála CSÁKYHO tento údaj prekvapil a ako dnes uviedol,  jeho pôvodný odhad bol o  polovicu nižší. Na druhej strane spomedzi členských  štátov Európskej únie Slovensko nie je na tom najhoršie."

P. CSÁKY:
"Celkovo drogová scéna, drogová  problematika na Slovensku je stabilizovaná.  Celkové  naše  hodnotenie  je  lepšie ako priemer Európskej únie,  to znamená situácia  na Slovensku je  lepšia ako priemer členských krajín Európskej únie."

Z. POPÁLENÁ:
"Počet  ľudí, ktorí  sa od  drogovej závislosti  liečia, sa v posledných rokoch znižuje. Kým v  roku 2000 sa liečilo 1800 ľudí, minulý rok to bolo už len 725."

P. CSÁKY:
"Pokles liečených osôb sa  dá vysvetliť pravdepodobne tým, že aj  v dôsledku  niektorých svetových  politických dianí  pokleslo percento  užívateľov  heroínu  a  zmenila  sa  vnútorná štruktúra užívania   drog,   takže   pravdepodobne   to   súvisí   s  touto štrukturálnou zmenou."

Z. POPÁLENÁ:
"Štát vynakladá  na boj proti  užívaniu drog ročne  približne 565 miliónov korún."

P. CSÁKY:
"Čo  sa týka  vynakladaných finančných  prostriedkov na  túto vec,  ak berieme  do úvahy  percentá, tak  zhruba spĺňame priemer Európskej  únie,  samozrejme  nemôžeme  to  prepočítať  na  eurá, pretože  pri takomto  prepočte by  sme neobstáli  v porovnaní  so staršími členskými krajinami Európskej únie."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava