Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Podľa Centra pre liečbu drogových závislostí v slovenských väzniciach hrozí epidémia HIV

21.09.2005

"Aktuálne najväčšie možné riziko epidémie HIV a AIDS je podľa Centra pre liečbu drogových závislostí v slovenských väzniciach. Dôvodom má byť výrazné zvýšenie počtu väzňov závislých od tvrdých drog, ktoré sa pichajú priamo do žíl."

Moderátorka:
"Aktuálne najväčšie možné riziko epidémie HIV a AIDS je podľa Centra pre liečbu drogových závislostí v slovenských väzniciach. Dôvodom má byť výrazné zvýšenie počtu väzňov závislých od tvrdých drog, ktoré sa pichajú priamo do žíl. Práve použitie injekčnej striekačky spôsobuje vysoké riziko prenosu vírusu HIV."

E. BARKOLOVÁ, redaktorka:
"Momentálne máme za mrežami asi 9 tisíc väzňov. Drogovej závislosti prepadlo 9 percent z nich. Presnejšie, drogy berie 832 väzňov."

Ľ. OKRUHLICA, Centrum pre liečbu drogových závislostí:
"V minulom roku pokračoval taký prudký nárast relatívne počtu väzňov so závislosťou."

E. BARKOLOVÁ:
"Takáto epidémia vypukla nedávno v Litve."

Ľ. OKRUHLICA:
"Práve vo väzniciach po zvýšení koncentrácie väzňov s touto závislosťou."

E. BARKOLOVÁ:
"Kým pred dvoma rokmi ich bolo 600, dnes ich je viac ako 800. Od 89-ého roku boli za mrežami štyria HIV pozitívni."

D. ONDREJKA, Zväz väzenskej a justičnej stráže:
"...priamo vo väzniciach je mizivý, pretože do dnešného dňa sme nenašli vo väzniciach injekčné striekačky."

E. BARKOLOVÁ:
"Väzenská stráž tvrdí - vznik epidémie odmietame."

D. ONDREJKA:
"Slovensko patrí skutočne medzi krajiny s minimálnym rizikom v súčasnosti výskytu HIV vo väzniciach."

E. BARKOLOVÁ:
"Padli slová aj o šírení poplašnej správy. Opatrenia sú totiž podľa stráže dostatočné."

D. ONDREJKA:
"Vyhľadávacie psy, náhodné testovanie väzňov počas ich pobytu, vyšetrovanie práve tých, ktorí prichádzajú a sú drogovo závislí, všetkých."

E. BARKOLOVÁ:
"Momentálne sa v slovenských väzniciach nachádza iba jeden HIV pozitívny väzeň. Ten však nie je drogovo závislý."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava