Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Dom na pol ceste: šanca pre abstinujúcich narkomanov

15.09.2005

"Dom na pol ceste je označenie zariadenia pre abstinujúcich narkomanov, ktorí sa chcú vrátiť do normálneho života. Vznikne v Galante pri tamojšom resocializačnom centre. V krátkom čase sa začne s rekonštrukciou domu, v ktorom bude sídliť."

Moderátorka:
"Dom na pol ceste  je označenie zariadenia pre  abstinujúcich narkomanov, ktorí sa chcú vrátiť do normálneho života. Vznikne  v Galante pri  tamojšom resocializačnom  centre. V  krátkom čase sa začne s rekonštrukciou domu, v ktorom bude sídliť."

G. FEDORKOVÁ, redaktorka:
"Rodinný  dom  odkúpilo  resocializačné  centrum Čistý deň od Trnavského  samosprávneho  kraja.  Teraz  zbiera  peniaze na jeho rekonštrukciu. Potrebu  zriadiť Dom  na pol  ceste priniesli  tri roky existencie centra."

K. KAPUSTOVÁ, psychologička:
"Klient kým je v  resocializačnom zariadení musí sa  neustále zúčastňovať   na   tom   životnom   programe,   ktorý   máme    v resocializačnom  zariadení.  V  Dome  na  pol  ceste by mal už do svojich rúk zobrať  svoj život a  skúšať si tam  ten svoj vlastný program života bez drogy na poznaní seba samého."

G. FEDORKOVÁ:
"Slová    terapeutky    potvrdzuje    25 ročný    Marián.   V resocializačnom  centre  žije  2,5  roka,  lieči so závislosti od heroínu."

Marián:
"Moc  veľký  význam  to  má.  Vlastne  je to ten postup k tej resocializácii. Mal by som vlastne zázemie, v ktorom by som mohol fungovať ďalej."

G. FEDORKOVÁ:
"Podobný názor má 27 ročný Juraj. Aj do jeho života  zasiahol heroín. Zo závislosti sa lieči 3 roky."

Juraj:
"Podľa mňa už po takom roku  a pol by už ten narkoman,  ktorý už v podstate chodí do práce, už ako tak je vonku zabehnutý,  tak by mal ísť do takého zariadenia, kde už v podstate po práci by sa mal starať už sám o seba."

G. FEDORKOVÁ:
"Juraj sa vydáva do reálneho života bez takejto medzistanice. Plánuje  si  prenajať  byt.  Dôvera  v  seba  samého  sa  mieša s pochybnosťami."

Juraj:
"Tam ten strach je, že človek môže zlyhať, rešpektujem to, že som  závislý  a  všetko  možné  sa  môže stať. V podstate vždycky premýšľam."

G. FEDORKOVÁ:
"Dom na pol ceste opravia klienti centra. V budúcnosti v  ňom nájdu nielen strechu nad hlavou a ekonomickú podporu."

Z. MIKOVÁ, riaditeľka resocializačného zariadenia Čistý deň:
"Ten, kto  už vlastne  by mal  reálne v  živote fungovať,  má možnosť konzultovať ak  príde to nejakého  problému, ktorý by  ho mohol tlačiť do recidívy, má možnosť konzultovať ho v komunite, z ktorej vyšiel."

G. FEDORKOVÁ:
"Kedy začne  Dom na  pol ceste  fungovať, to  je predovšetkým otázka peňazí. Pomôcť by mali najmä prostriedky z eurofondov."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava