Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

E. Buraš k medzinárodnému projektu DROGY A MLADÍ ĽUDIA

08.08.2005

"Na drogovú prevenciu sa zameral medzinárodný projekt Drogy a mladí ľudia, na ktorom sa v Belgicku zúčastnila skupina mladých ľudí zo stredných a vysokých škôl z východného Slovenska. "

A. VOJTEKOVÁ, moderátorka:
"Na drogovú prevenciu sa zameral medzinárodný projekt Drogy a mladí ľudia, na ktorom  sa v Belgicku zúčastnila  skupina mladých ľudí  zo  stredných  a  vysokých  škôl  z  východného  Slovenska. Vysokoškoláci a  gymnazisti, ktorí  nemajú skúsenosti  s drogami, boli  v  júli  na  výmennom  pobyte v belgicko holandsko nemeckom pohraničí. Lektori ich napríklad oboznámili s dôsledkami užívania drog. Informuje predseda združenia FEMAN Eduard BURAŠ."
 
E. BURAŠ:
"Tí ľudia, ktorí nemajú  skúsenosti alebo nemajú predstavu  o tom, že akým spôsobom vedia drogy zapôsobiť na človeka, tak mohli aj  za  účasti  lektorov,  ale  aj  za mladých ľudí z Holandska a Belgicka, ktorí boli účastní tejto výmeny, videli na vlastné  oči dôsledky  toho,  že  akým  spôsobom  sa  drogy  využívajú, vidieť obchody, kde sa tieto predávajú,  vidieť to, že akým spôsobom  sa vedia písať projekty proti užívaniu drog a na druhej strane tieto skúsenosti ktoré sú  u nás istým  spôsobom ešte v  plienkach, tak realizovať  tuná  na  písanie  projektov  a na žiadosti o granty, pretože prevencia je nedostatočná a problém je to vážny."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava