Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Slovensko bude mať pravdepodobne špeciálny úrad pre deti

10.07.2005

"Na Slovensku pravdepodobne vznikne špeciálny úrad pre deti. Presadzuje ho parlamentná komisia na ochranu práv detí aj ministerstvo práce a rodiny."

Moderátor:

"Na Slovensku pravdepodobne vznikne špeciálny úrad pre deti. Presadzuje ho parlamentná komisia na ochranu práv detí aj ministerstvo práce a rodiny. KANÍKOV rezort má do septembra vypracovať analýzu, čo všetko treba v oblasti práv detí riešiť."

G. ŠVAGERKOVÁ, redaktorka:

"Týranie, zanedbávanie, detská kriminalita, drogy. To je niekoľko najvypuklejších problémov, ktoré podľa odborníkov potrebujú riešenie, no a to by malo byť v rukách špeciálneho úradu."

Z. MARTINÁKOVÁ, predsedníčka SF:

"Nemáme systém, ktorý by tieto deti chytal z toho škodlivého prostredia, vyťahoval ich odtiaľ, ktorý by s nimi pracoval tak, aby niekde na konci z toho vyšiel zdravý jedinec schopný sa postaviť na vlastné nohy."

M. DANKO, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny:

"Hlavným cieľom je to, aby to nebola len formálna funkcia, ale aby tá osoba, ktorá to bude vykonávať, aby z toho titulu vyplývali aj konkrétne právomoci, aby mohla reálne riešiť tie vzniknuté problémy."

G. ŠVAGERKOVÁ:

"V hre sú dve možnosti - vládny splnomocnenec a ombudsman. Ministerstvo práce teraz analyzuje, ktoré riešenie je lepšie. Špeciálny úrad pre deti je nevyhnutný pri uplatnení nového zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a mládeže."

A. KLIMÁČKOVÁ, Komisia na ochranu práv detí:

"Veľmi významnú úlohu má v tom, že by koordinoval a zjednotil prácu všetkých rezortov a nielen na štátnej úrovni, ale aj vyšších územných celkov, miestnych samospráv, územnej správy, kde vlastne všetci by mali spolupracovať na tom, aby vytvorili určitý systém a sieť služieb na pomoc ohrozeným deťom a ich rodinám."

G. ŠVAGERKOVÁ:

"Nový zákon kladie dôraz najmä na prevenciu. To by mala byť jedna z hlavných úloh špeciálneho úradu pre deti."

M. DANKO:

"Takže aj z tohto pohľadu chceme budovať túto pozíciu, aby zohľadňovala to, že najprirodzenejším prostredím pre dieťa je jeho rodina, či už biologická alebo náhradná."

G. ŠVAGERKOVÁ:

"Nový zákon o sociálnoprávnej ochrane detí je účinný od januára. Dovtedy by sa malo vyjasniť aj postavenie úradu pre deti."

STORIN

Zdieľať

     

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava