Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Platforma MVO v oblasti drog

Adresa:
Bratislava
Mobil:
0911 556 456
Popis:
info@drogyinak.sk Čo je zmyslom platformy? Všetky organizácie pôsobiace v platforme spája spoločná myšlienka ochrany verejného zdravia, zlepšovania podmienok výkonu aktivít v oblasti drogovej politiky a otvorenia zmysluplnej diskusie o efektívnych opatreniach na Slovensku. Jej členovia pôsobia v drogovej politike a chcú spoločne presadzovať záujmy tak, aby boli vypočutí a mohli hájiť nielen svoju prácu, ale najmä záujmy a práva ľudí, ktorí užívajú drogy a zasiahnutých komunít. Chcú preto predkladať kompetentným orgánom návrhy zmien smerujúce k zlepšeniu drogovej politiky, systému práce či pomoci užívateľom a užívateľkám drog. Kto je členom platformy? Iniciatívu zastrešuje Plán B n.o, ktoré je spolu s OZ Odyseus, OZ Pomocná ruka, OZ Prima, RE/set, o.z. a Združením STORM zakladajúcimi členmi. Plán B n.o na aktivitu získal prostriedky z grantu MZSR.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava