Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

A-KLUB Tornaľa, o.z.

Adresa:
Daxnerova 18 , Tornaľa , 982 01
Telefón:
Non-stop linka pomoci: 0918 70 18 70
Mobil:
0918 850 251
Popis:
predseda@aklubtornala.sk Klub Abstinentov (A-KLUB) ako jeden z mnoho klubov predstavuje pôdu pre šírenie nového spôsobu života, ktorým sa odkláňajú od alkoholickej (toxikomanickej) subkultúry našej spoločnosti k zdravému, triezvemu spôsobu života. A-KLUB združuje nielen osoby závislé od alkoholu, ale aj patologických hráčov a osoby závislé od iných druhov drog, rodinných príslušníkov závislých osôb a ich priateľov, ktorí sa stotožňujú s poslaním a cieľmi klubu.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava