Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Adresa:
Rínok 334 , Veľké Zálužie, okr. Nitra , 951 35
Telefón:
037 / 6548 911 - riaditeľka; 037 / 6548 111 - ústredňa;
Popis:
riaditelka@pnvz.sk Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie prevádzkuje ústavnu zdravotnú starostlivosť v odboroch psychiatria, gerontopsychiatria a medicína drogových závislostí. Nemocnica realizuje liečbu komplexného rozsahu psychiatrických diagnóz: – psychoreaktívne stavy, – depresie, – poruchy osobnosti, – duševné choroby, – závislosti.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava