Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

ODYSEUS o.z. Bratislava

Adresa:
Tomášikoca 26 , Bratislava , 821 01
Telefón:
+421 2 524 94 344
Mobil:
0903 786 706
Popis:
odyseus@ozodyseus.sk; jasekova@ozodyseus.sk OSLANÍM OZ Odyseus, ktoré vzniklo v roku 1997 je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít a to najmä: • osôb užívajúcich drogy • osôb pracujúcich v sex-biznise • detí a mladých ľudí s nedostatočným prístupom k službám a informáciám a tým prispievať k ich rovnocennému postaveniu v spoločnosti. PRETO: • poskytujeme služby v rámci prístupu „harm reduction“, • vykonávame terénnu sociálnu prácu, • podporujeme k svojpomoci, • informujeme a vzdelávame, • podporujeme a rozvíjame verejné zdravie, • zastupujeme záujmy členov ohrozených komunít, • sprostredkovávame kontakt medzi majoritnou spoločnosťou a členmi ohrozených komunít.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava