Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora

Adresa:
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 , Muráň , 049 01
Telefón:
058 / 4866 111 - recepcia
Popis:
olup@olup-prednahora.sk , informator@olup-prednahora.sk OLÚP, n. o. Predná Hora poskytuje dobrovoľné liečenie aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou pacienta. Doba trvania komplexnej liečby: u látkových a nelátkových závislostí = 3 mesiace Pred liečbou: •dovŕšený vek pacienta – 18 rokov •návšteva ambulatného psychiatra •vypísanie návrhu na liečbu psychiatrom a jeho odoslanie do OLÚP, n. o. (vybaví ambulantný psychiater) •schválenie návrhu na liečbu riaditeľom OLÚP, n. o. (vybaví OLÚP, n. o.) •odoslanie návrhu na liečbu na schválenie revíznym lekárom príslušnej zdrav. poisťovne (vybaví OLÚP, n.o.) Okrem ZP Dôvera. (Pozn.- pri pacientoch ZP Dôvera sa pozvánka posiela automaticky po prijatí návrhu.) •písomné alebo telefonické, e-mailové predvolanie pacienta na liečbu (pozvánka) po obdržaní schváleného návrhu na liečbu zo zdravotnej poisťovne (vybaví OLÚP, n. o.)

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava