Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Poliklinika KRANKAS - psychiatrická ambulancia + ambulancia DZ Žilina

Adresa:
Bratislavská 1; 1. poschodie, č.d. 27 , Žilina , 010 01
Telefón:
041 / 507 15 34
Popis:
krankas@krankas.sk Psychiatrická ambulancia zabezpečuje: - diagnostiku, - liečebno-farmakologickú liečbu pri akútnych psychických stavoch, - pravidelnú liečbu, dispenzarizáciu chronických duševných porúch. Rieši úzkostné stavy, depresie, poruchy osobnosti, psychotické poruchy, poruchy príjmu potravy, poruchy spánku a pod. Nevyhnutnou súčasťou práce je podporná terapia, poradenstvo a práca s rodinou pacienta – klienta, reedukácia za účelom začlenenia do bežných záťažových situácií a osvojovanie si bežných životných stereotypov u psychicky chorých.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava