Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Špecializovaná nemocnica, Centrum pre liečbu drogových závislostí s.r.o.

Adresa:
Pod Laščeky 278 , Žilina – Považský Chlmec , 010 03
Telefón:
041/ 500 76 92 (číslo funguje ako centrálne)
Mobil:
0918 994 456
Popis:
cpldz.zilina@gmail.com Centrum pre liečbu drogových závislostí, v minulosti pracujúce ako samostatná špecializovaná nemocnica, je od júla 2010 jedným z oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. Centrum sa zaoberá liečbou závislostí látkových (alkoholovej závislosti, iných nealkoholových závislostí – marihuana, pervitín, opiáty, prchavé látky atď.), ako aj liečbou závislosti od hazardnej hry, teda gamblingu. Liečba závislostí sa realizuje ambulantnou formou alebo ústavnou formou, v rámci doliečovacieho procesu ponúkame stretnutia skupiny abstinujúcich závislých – Klub závislých pri CPLDZ. Ambulancia CPLDZ: V. Spanyola, areál FNsP Žilina Budova Polikliniky, 3. poschodie Telefón: +421 41 51 10 233 Klub abstinujúcich závislých kontaktná osoba: Minarčík Pavol, laický terapeut, +421 41 500 76 91

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava