Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Krízové centrá pre bezdomovcov

DOMOV PRE KAŽDÉHO o. z.

Hradská 2C, Bratislava 82107
Domov pre každého je občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. Poskytuje ubytovanie v útulkoch na Hradskej ulici a na Ivánskej ceste. Zabezpečuje prevádzku Strediska osobnej hygieny.
Telefón
+421 915 894 925
Mobil
+421 903 353 515

DEPAUL Slovensko n.o.

Hradská 2C, Bratislava 82107
Prevádzkuje v Bratislave dve zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova a to:
  • nízkoprahová Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul na Ivánskej ceste 32
  • útulok sv. Lujzy de Marillac na ul Hattalova 1070/6 s celodennou opaterou pre ľudí bez domova, ktorých celková situácia je skomplikovaná ich zdravotným stavom
Telefón
+421 254 432 128

Krízové centrum

Partizánska ul. 1, Šaľa 927 01
(nocľaháreň a útulok)
Vedúci:
RSDr. Peter Gomboš
Mobil
+421 917 180 983
E-mail

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava