Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Bez poistenia

Ivan
15.04.2019 19:52

Aké sú možnosti liečby závislosti na drogách ak postihnutý dlhodobo neplatil odvody do zdravotnej poisťovne?


16.04.2019 10:42

Jednou z možností je vybaviť si v ZP splátkový kalendár, začať splácať dlžobu voči poisťovni a požiadať ambulantného psychiatra o vystavenie Návrhu na liečenie. Ten odoslať do zariadenia, kde by sa postihnutý chcel liečiť. Druhá možnosť je hradiť si liečbu, na Prednej Hore činia náklady na lôžko / deň niečo vyše 60.-€. V iných CPLDZ si prosím pozrite na ich www stránke (v BA, KE, Považskom Chlumci a v B. Bystrici). Pokiaľ ide o neodkladný stav (psychóza, až ohrozenie na živote), je treba požiadať o neodkladnú hospitalizáciu na akútnom psychiatrickom oddelení v TN (trvá cca do 3 týždňov). S pozdravom MUDr. Mária Martinove, PhD., psychiater

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava