Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

kompetencie pedagógov, riaditeľa školy pri podozrení na užitie omamnej látky počas vyučovania

VP
01.12.2017 11:25

Dobrý deň, potrebovala by som informácie k usmerneniu v postupoch. Pokiaľ máme na škole zakúpené testy na drogy- odobratím slín a máme odôvodnené podozrenie na užitie návykovej látky žiakom počas vyučovania- za akých podmienok smieme žiaka podrobiť takýmto testom priamo na škole : a) ak už je plnoletý, b) ak ešte nemal 18 rokov? Ďakujem za odpoveď.


01.12.2017 22:10

Dobrý deň. Vo Vašej obšírnej správe podrobne informujete o probléme užívania drog na škole. O postupe, ktorý máte voliť Vám bohužiaľ neviem poskytnúť dostatočne kvalifikovanú informáciu, nakoľko aj postoj min. školstva v tejto problematike je značne nejednoznačný. Myslím, že by bolo najlepšie kontaktovať príslušný legislatívny odbor a žiadať od neho jasnú a jednoznačnú inštrukciu. Ako sa k tomuto problému postavil Váš školský psychológ - ak takého máte? Myslíte si, že radikálne riešenie, t.j. vylúčenie problémových žiakov z Vašej školy by Vás vážne ohrozilo. Ako sa k tomuto problému postavil Váš zriaďovateľ? Je ochotný Vás podporiť? K rodičom problémových žiakov je tiež potrebné zaujať nekompromisný postoj, čo však nemusí byť niekedy jednoduché (sponzoring?). Obávam sa, že som Vám veľmi nepomohol, ale v danej chvíli viac asi nedokážem . S úctou P. Šulák.

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava