Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

vzdelávacie aktivity zamerané na informovanosť o drogových závislostiach

Lujza
03.06.2016 09:49

Dobrý deň, som študentkou Univerzity Komenského v Bratislave a touto cestou sa na Vás obraciam s prosbou o odpovede na niektoré moje otázky kvôli štátniciam, ktoré ma čakajú začiatkom budúceho týždňa. Rada by som sa touto cestou informovala ohľadne nasledujúcich oblastí : • Realizujú sa v Bratislave verejné prednášky, diskusie o problematike drogových závislostí? Ak áno, akým spôsobom, kým sú vedené, ako často ? Aký je o ne záujem? • Akým spôsobom sa na školách zvyšuje informovanosť o problematike drog a drogových závislostí (ak sa jedná o preventívne programy a prednášky vedené odborníkmi špecializovanými na túto oblasť) – ako často, akým spôsobom, čo tomu predchádza, s kým konkrétne školy zvyknú spolupracovať? • Akým spôsobom by sa dala zabezpečiť spolupráca medzi rodinami a školami v oblasti prevencie drogových závislostí? • Realizujú sa v súčasnosti nejaké „workshopy“ určené špeciálne pre rodičov, zamerané na prevenciu drogových závislostí? Dali by sa takéto workshopy pre rodičov realizovať aj vrámci školského prostredia ? • Akým spôsobom by sa dali realizovať vzdelávacie aktivity zamerané na informovanosť o drogových závislostiach, rozpoznávanie príznakov drogovej závislosti, intervenciu a prevenciu voči vzniku drogových závislostí, ktoré by boli určené pre rodičov? Realizuje sa také niečo v súčasnosti aj v praxi ? Za odpovede veľmi pekne ďakujem.


06.06.2016 10:47

Dobrý deň, milá Lujza Vaše otázky budete musieť adresovať inej inštitúcii, resp. poradni. Naša poradňa poskytuje poradenské služby najmä závislým, ich rodičom a príbuzným, príp. tým ktorí chcú riešiť svoje problémy so závislosťou. P.Šulák

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava