Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

zhoršený prospech na strednej škole

žaneta
27.03.2015 12:08

Dobrý deň Syn počas základnej školy navštevoval pedag,psychol,poradňu. Mal dizgraf,a dislek,,,.Pred nástupom na strednú školu mu v poradni uzavreli diagnózu, že už nemá ani dis,ani disgr,,..Lenže prospech na strednej škole sa mu výrazne zhoršil aj keď sa učí,,respektíve sa sním učíme a to má 17rokov..Je možné sa k vám vrátiť do poradne a znova ho prešetriť? Bojím sa, že takto strednú školu nedokončí


27.03.2015 14:44

Dobrý deň, myslím si, že je potrebné sa opätovne obrátiť na pedag.psychol. poradňu a žiadať o pomoc. Pracovisko, kde ja pracujem ja špecializované pre starostlivosť o závislých na psychoaktívnych látkach a nie je klinickým, resp. pedagogickým pracoviskom. Veľmi rád by som Vám pomohol, avšak náš program je výrazne špecifický a výrazne vzdialený problematike školského prospechu. Pedag. psychol poradňa je povinná Vám pomôcť. P.Šulák.

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava