Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

liečba počas vzneseného obvinenia za prečin

zoruna
07.12.2014 15:07

Je možné vykonať anonymne ambulantné liečenie od drogovej závislosti počas vzneseného obvinenia za prečin bez toho, že by to obvinenému zhoršilo situáciu pred prípadným súdom? Chceme sa dozvedieť, že ak by sa pri ambulantnej liečbe, resp. pohovore preukázalo, že obvinený je závislý na marihuane, alebo inej droge, či by to bolo pred orgánmi činnými v trestnom konaní, resp. pred súdom prezradené, ak by sa vás na to pýtali.....(ak by chceli od vás potvrdiť, že obvinený je drogovo závislý....)


08.12.2014 08:55

Liečenie je medicínsko-právny úkon a nie je možné ani vhodné ho realizovať anonymne.

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava