Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

odpor k škole

Trezalka
05.06.2013 19:49

Dobrý deň. Chcem sa poradiť, neviem ako nášho syna motivovať. Je prváčik. Od druhého polroka,sa jeho správanie v škole začalo výrazne odkláňať od normy. Aj pani učiteľka už nevie, ako ho motivovať. Robí spolužiakom zle: je agresívny, neznáša domáce úlohy, doma vždy pri nich plače, nemá rád nič, čo súvisy so školou.


10.06.2013 12:38

Odporúčam čo najskôr navštíviť pedagogickopsychologickú poradňu, čo by pani učiteľka mala jednoznačne podporiť. Škola, ktorú Váš syn navštevuje by mala s takýmto pracoviskom spolupracovať. Môžete kontaktovať aj riaditeľa, resp. riaditeľku školy - P.Šulák

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava