Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

drogová situácia u detí na Slovensku

humino
17.04.2012 14:46

Aký bol nárast drogovo-závislých detí za posledných 5 rokov na Slovensku?


18.04.2012 08:01

Odporúčam obrátiť sa s touto otázkou na Úrad zdravotníckych informácií. P.Šulák

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava