Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

drogy

učiteľ
22.05.2006 09:58

Na koho sa obrátiť v prípade, že rodičia nie sú ochotní spolupracovať so školou v prípade požívania leg. drog ich deťmi, našimi žiakmi


19.06.2006 11:46

Dobrý deň, prv ako začnem odpovedať, prosím Vás o ospravedlnenie mojej neschopnosti odpovedať skôr a zachovania si Vašej priazne tejto stránke, za čo Vám vopred ďakujem. A teraz k otázke - podľa môjho názoru má učiteľ smerom k rodičovi len jednu možnosť - informovať ho o svojich podozreniach o užívaní drog ich dieťaťa a možných dopadoch v zmysle školských predpisov. Téma drogy je veľmi chúlostivá, z vlastnej skúsenosti viem, že pomaly celé okolie vedelo o mojom synovi, len ja by som dala ruku do ohňa za neho, pretože som si myslela, že sme slušná rodina a "nám sa to nemôže stať". Neskôr som bola, ale vďačná za každú informáciu smerom k synovi a hlavne, keď som cítila aj podanú ruku a pomoc. Pre rodiča je veľmi dôležité, aby nepočul len výčitky a vyhrážky, kedy sa uzavrie do ulity, ale aj možné východiská. Ostávam s úctou k Vašej práci a veľmi rada Vám poskytnem svoj pohľad na "odmietavé správanie" rodiča. Moravčíková

Späť

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava