Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Prvé medzinárodné sympózium o liečbe hepatitídy u užívateľov drog

Prvé medzinárodné sympózium o liečbe hepatitídy u užívateľov drog sa uskutoční v Zürichu v dňoch 24. a 25.septembra 2009.

Podrobnosti na www.arud.ch/symposium.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava