Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Konferencia: Dieťa v ohrození

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
a  Bratislavská vysoká škola práva

Vás srdečne pozývajú na
XVII. konferenciu „Dieťa v ohrození“:

PSYCHOLOGICKÉ, LEGISLATÍVNE A SOCIÁLNE PROBLÉMY OCHRANY DETÍ ROZVEDENÝCH RODIČOV

Konferencia sa koná pod záštitou verejného ochrancu práv
Doc. JUDr. Pavla Kandráča, CSc.

Spoluorganizátori:
Kancelária verejného ochrancu práv
Detský fond Slovenskej republiky

Termín: 28. - 29. 11. 2008
Miesto konania
: Bratislava, Bratislavská vysoká škola práva, Tomášikova ul. 20

Čestné predsedníctvo konferencie:

Doc. JUDr. Pavel  Kandráč, CSc., verejný ochranca práv
Prof. JUDr. Ján Svák, CSc., rektor Bratislavskej vysokej školy práva
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc., riaditeľ VÚDPaP
PhDr. Štefan Matula, PhD.,  predseda Detského fondu SR

 

Pozor! Bližšie informácie, návratku a formulár pre abstrakt príspevku nájdete TU.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava