Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Efektívny pomáhajúci rozhovor

Zámery a ciele workshopu
Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti vedenia pomáhajúceho rozhovoru

Ciele:

Na konci workshopu by mali účastníci:
• vedieť viesť rozhovor takým spôsobom, aby sa stal zmysluplným a užitočným pre obe strany
• vedieť v rozhovore s klientom rozpoznať jeho silné stránky, jeho kompetencie a zručnosti
• vedieť používať rôzne druhy otázok,  posilňujúce a validizačné techniky, techniky stanovovania cieľov a preberania zodpovednosti
• viesť rozhovor takým spôsobom, aby splnomocňoval klienta k motivácii a zmene
• vedieť pracovať s časom a riešiť rôzne záťažové situácie počas rozhovoru
• rozpoznať, ktoré zručnosti potrebujú rozvíjať, aby lepšie uchopili úlohy vyplývajúce z pracovnej roly vo vzťahu ku klientom

Organizačné informácie

Termín konania: 5. decembra – 7. decembra 2008

Miesto a začiatok workshopu: workshopy podľa dátumu konania sa začínajú:

  • v piatok  prezentáciou o 16:30
  • v piatok pracujeme od 17:00 do 20:00
  • v sobotu pokračujeme od 9:00 do 18:00
  • v nedeľu pracujeme od 9:00 do 12:00

Adresa miesta konania: Bude upresnená

Cena workshopu: 2 000 SK.-

Kontakt: Mgr. Vladimír Hambálek, 0905 323 201, hambalek@coachingplus.org

Spôsob prihlásenia: Podrobné informácie spolu s odpoveďami na vaše otázky dostanete na emailovej adrese, alebo telefonicky

Lektori workshopov spoločnosti Coachingplus

Mgr. Vladimír Hambálek
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Slovenská spoločnosť pre KPT), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor (Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností. Viac info na
www.coachingplus.org 

PhDr. Ivan Valkovič
Psychoterapeut (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť), kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor  a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac info na
www.coachingplus.org.

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava