Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Ohrozenie bez hraníc alebo hranice bez ohrozenia

Každoročná konferencia Dieťa v ohrození (I. - XV.) stala sa už tradičnou súčasťou slovenskej "preventívnej" scény a užitočným miestom pravidelnej interdisciplinárnej výmeny skúseností, poznatkov a len veľmi opatrného optimizmu účastníkov, najmä ak sa začne diskutovať o možných príčinách relatívne (alebo presnejšie povedané absolútne) minimálneho pokroku vo vytváraní hraníc a obmedzení, ktoré by sa eskalácii ohrozenia a ohrozovania  zdravého vývinu mladej generácie mohli zabrániť.
Strategickým cieľom 16. konferencie "Dieťa v ohrození: Ohrozenie bez hraníc alebo hranice bez ohrozenia" bude monitoring všetkých tých dostupných (a nota bene verejných) oblastí spoločenskej praxe, ktoré "úspešne" generujú príslušné ohrozenia a ohrozovania práve preto, že žiadne hranice akoby neexistovali.

bližšie info

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava