Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Európska správa o drogách 2024: Trendy a vývoj

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava