Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

AT konferencia

AT konferencia sa venovala športu a závislostiam

16.slovenská a 62.československá AT konferencia sa uskutočnila v dňoch 21.-24.9.2023 v hoteli Atrium v Novom Smokovci. Ústrednou  témou bol vzťah športu a závislosti.

Organizátorom každoročného odborného podujatia bola Sekcia medicíny závislosti Slovenskej psychiatrickej spoločnosi SLS.

Zdroj: http://kamiseminar.sk/atkonferencia

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava