Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

LISBON ADDICTIONS 2022

Európska  konferencia o návykovom správaní a závislostiach bola od začiatku o stimulácii a podpore vysokokvalitnej vedeckej diskusie, predstavujúcej popredný európsky výskum závislostí v špecializovaných oblastiach nelegálnych drog, alkoholu, tabaku, hazardných hier a iného návykového správania.

Lisbon Addictions je multidisciplinárna konferencia, ktorá poskytuje fórum pre vytváranie sietí v oblasti závislostí.V rámci zastrešujúcej témy Globálne závislosti predstaví LxAddictions22 špičkový výskum, ktorý pomôže charakterizovať, pochopiť a reagovať na závislosť a návykové správanie v súčasnosti. Poskytne príležitostí pre začínajúcich výskumných pracovníkov na zlepšenie ich kariéry (prostredníctvom vyhradených ukážkových stretnutí, vytvárania sietí a mentoringu) čo patrí medzi priority programového a organizačného výboru.

Registrácia účastníkov je možná do 25 októbra 2022

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava