Mapa stránky Prejsť na obsah Kontakt

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov

Stretnutie národných protidrogových koordinátorov EÚ

Stretnutie protidrogových koordinátorov EÚ sa bude zaoberať spoluprácou EÚ v kontexte činnosti  komisie OSN pre omamné látky (CND). Prezentácie sa budú týkať takých tém ako je dojednávanie taktiky, jazyk OSN pre drogovú problematiku a spolupráca s rozdielnymi štruktúrami. Toto  stretnutie koordinátorov v Helsinkách sleduje dva ciele: vytvoriť ročný prehľad o aktivitách OSN v tejto oblasti  na podporu činnosti Horizontálnej pracovnej skupiny pre drogy (HDG); a plánovať budúce rezolúcie a ako aj vedľajšiu spoluprácu s rôznymi štruktúrami  na uľahčenie jednotných výstupov EÚ.

25.9.2019 -  Mannerheimintie 13, Helsinki, Fínsko – organizátor:  Ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva  

EU2019FI

Drogová situácia v EU

Adresa

Ministerstvo zdravotníctva SR
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava